VEELGESTELDE VRAGEN

WOONLINK heeft een breed aanbod en vele mogelijkheden op het gebied van Wonen en Zorg. Onderstaande vragen kunnen u een beeld geven.

Wilt u eigen regie op wonen met WOONLINK als adviseur? Bel of mail ons.

MEER WETEN OVER ONZE DIENSTVERLENING?

Neem contact met ons op

Veel gestelde vragen

Vanaf welke leeftijd moeten wij ons oriënteren op een woonplek?

Wanneer u een kind heeft met een beperking dan adviseren wij vanuit WOONLINK om op vroege leeftijd ( vanaf 14 jaar)  te gaan oriënteren welke woonmogelijkheden er zijn. Wanneer u de wens heeft om een kleinschalig wooninitiatief op te zetten dan is dat een proces wat tussen de 2 en 6 jaar duurt. Laat u vroegtijdig informeren en een Woonplan opstellen zodat u de regie kunt hebben en houden op de woonmogelijkheden van uw kind.

Mocht u de Senioren leeftijd hebben bereikt en wilt u weten wat de meest passende woning of woonvorm (eventueel samen met anderen) voor u is; neem dan contact op met WOONLINK. Voorkom dat u niet meer kunt kiezen omdat eventuele klachten toenemen. Wij geven u inzicht in uw woonmogelijkheden en helpen u daarbij.

Ik weet niet wat de woonwensen zijn van onze zoon, dochter, ouder(s) of mijzelf. Hoe kom ik daarachter?

WOONLINK gaat met u in gesprek en maakt de woonwensen inzichtelijk en biedt u mogelijkheden aan. Deze kunnen worden vertaald naar een Woonplan. Dit geeft u inzicht in de mogelijkheden die u (of uw familielid) heeft. Daarnaast geeft dit plan de stappen weer die u dient te zetten om uw woonwens te verwezenlijken. Begin met een gesprek met WOONLINK en laat u informeren en adviseren, we staan u graag te woord.

Welke woonmogelijkheden zijn er voor mijn zoon, dochter, ouders of voor mij zelf?

Stap 1 is kennismaken en uw woonwensen inventariseren. Er wordt gekeken naar de huidige en gewenste situatie. De woonmogelijkheden worden hierop afgestemd.  Wat het meest passend is voor u of uw familielid is van diverse factoren afhankelijk. Deze maken we voor u inzichtelijk en geven uw daarover advies. Dit kan uiteenlopen van een zelfstandige wooneenheid naar een beschermde woonvorm, alleen of samen met anderen. Eventuele zorg zal op maat worden afgestemd en zo nodig een indicatie worden aangevraagd hiervoor. Er zijn vele mogelijkheden!

U kunt ook zelf een kleinschalig wooninitiatief opzetten WOONLINK helpt u daarbij met het inhoudelijke proces en met het commiteren van de nodige partners.

Waar vindt ik het woonaanbod binnen onze gemeente?

Wilt u weten welk soort wooneenheid het best bij u past, neem dan vrijblijvend contact op met WOONLINK. Wij geven u dit inzicht op uw woonmogelijkheden. Mocht u op zoek zijn naar het concrete aanbod binnen uw gemeente, kijk dan op site van MEE Woonwinkel. Op de sites van de woningbouwcorporaties uit uw gemeente staat het aanbod van woningen weer gegeven.

Als u zelf een wooninitiatief wil oprichten neem dan contact op met WOONLINK. Uw expert op het gebied van realisatie van kleinschalige woonvormen!

Wie kan mij ondersteunen bij het vinden van de woning die past bij mijn wensen?

WOONLINK kan u adviseren over de woonmogelijkheden die het beste past bij u situatie en woonwensen. We stellen voor u een Woonplan op.

Ook kan WOONLINK samen met u een kleinschalig wooninitiatief opzetten.

Wat is een wooninitiatief?

Iedereen met of zonder een beperking kan ervoor kiezen zelf het heft in handen te nemen om een kleinschalige, particuliere woonvorm – een zogenaamd wooninitiatief – op te zetten. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen: De initiatiefnemers bepalen gezamenlijk hoe, waar en met wie u of uw kind gaat wonen en organiseren zelf de zorg en begeleiding. Zij bundelen financiën en krachten om in eigen regie passende woonruimte met begeleiding op maat te realiseren. Een wooninitiatief is gebaseerd op het principe scheiden van wonen en zorg. Kenmerkend voor een wooninitiatief is dat het belang van de bewoner voorop staat en dat de initiatiefnemers zelf de regie houden.

Hoe lang duurt het voordat een wooninitiatief gerealiseerd wordt?

Het realiseren van een wooninitiatief is een project wat de nodige voorbereiding vraagt met samenwerkende partijen. Hierdoor duurt het traject tussen de 2 en 6 jaar. Van initiatief tot realisatie doorloopt het project een 5 tal fasen en heeft het voldoende bewoners en partijen nodig om te slagen.

De duur is afhankelijk van de ondersteuning en netwerk. Professionele ondersteuning in het proces, van initiatief tot realisatie, is een bepalende succesfactor.

Kunnen wij ondersteuning krijgen bij het realiseren van een wooninitiatief?

U kunt ondersteuning krijgen vanuit WOONLINK. De projectadviseur is een onafhankelijke professional met specifieke expertise die nodig is voor het opzetten van een kleinschalige woonvorm. Zij hebben onder meer kennis op het gebied van: – Voorlichting – Bouwen en wonen – Zorg en begeleiding – Organisatiestructuur – Communicatie en PR – Groepsdynamica en samenwerking – Trainingen en workshops.

We starten altijd met een kennismakingsgesprek zodat we u kunnen informeren en adviseren over de mogelijkheden. U heeft tevens een beeld van de rol en mogelijkheden van WOONLINK. We maken voor u een offerte en Woonplan zorgen voor “Eigen regie op wonen met WOONLINK als adviseur.”

Wat kost de ondersteuning van WOONLINK ons?

De kosten zijn afhankelijk van uw situatie en onze rol hierin. We hebben eerst een kennismakingsgesprek waarin we u informeren en adviseren over uw woonmogelijkheden. Kijkend naar uw huidige situatie en gewenste situatie. We kunnen een Woonplan opstellen en de kostenindicatie weer geven voor u. Voor u als burger, organisatie of gemeente. We kunnen tevens kijken of er subsidie mogelijkheden zijn om de advisering vanuit WOONLINK te financieren.

Kunnen wij wel vanuit eigen kracht een ouderinitiatief opzetten?

U kunt vanuit eigen kracht een wooninitiatief opzetten. Om hierin succesvol te zijn adviseren wij WOONLINK in te schakelen. We zorgen voor structuur, draagvlak, gedegen besluitvorming, stappenplan, commitment van partijen en de nodige overeenkomsten en documenten. WOONLINK verbindt wonen-welzijn en zorg om uw woonwens te realiseren!

Hoe vinden wij andere mensen die geïnteresseerd zijn om samen met ons een kleinschalig wooninitiatief op te zetten?

Het vinden van de juiste compagnons en commiterende partijen kan een hele opgave zijn. WOONLINK heeft een breed netwerk en expertise om dit in goede banen te leiden. Neem contact op en WOONLINK gaat voor u aan de slag en linkt!

Bouw- en woonvragen

Voorbeeld: Is de locatie die we voor ogen hebben passend? Hoe komen we tot een goede huurovereenkomst? Aan welke eisen dienen de woningen/ appartementen te voldoen? Er komt een pand beschikbaar, wie kunnen hier wonen?

Zorg- en begeleidingsvragen

Voorbeeld: Hoe selecteren we een passende zorgaanbieder? Hoe stellen we een zorgvisie op?

Vragen over de Organisatiestructuur

Hoe stippelen we het proces uit en wie doet wat? Hoe organiseren we ons praktisch en juridisch?

Communicatievragen en PR

Voor ons startend initiatief kunnen geïnteresseerden zich nog aansluiten, hoe pakken we dit aan? Ons wooninitiatief is gerealiseerd, hoe stemmen we af met onze zorgaanbieder?

Vragen over Groepsdynamica

Hoe blijven we de gezamenlijke visie uitdragen? Hoe nemen we ‘gedragen’ besluiten? Hoe gaan we om met interne conflicten?