UW VRAAG

WOONLINK adviseert en begeleidt u bij het realiseren van uw woonwens/woonplek als:

Zelfstandig wonen niet meer vanzelfsprekend is.

Uw huidige woonplek niet meer aansluit bij uw levensfase.

Uw zorgvraag is toegenomen waardoor u moet verhuizen.

Met als resultaat: een passende woonomgeving en woonplek voor u alleen of samen met anderen.

WOONLINK adviseert en begeleidt u bij het realiseren van uw zorgvraag om:

De zorg aan te vragen en in te kopen die u of uw familielid nodig heeft.

U als mantelzorger(s) te ontzorgen; door de ondersteuning te organiseren die uw partner of familielid nodig heeft.

Dagbesteding, vrije tijd of inzet van vrijwilligers te organiseren.

‘Zelfstandig’ blijven wonen

Dit kan uiteenlopen van aanpassingen in uw bestaande woning tot uw eigen woonplek samen met anderen onder een dak.

Dat laatste noemen we een wooninitiatief. Het is een “Initiatief” dat ontstaat vanuit uzelf en is gericht op wonen. Vandaar de term“ Wooninitiatieven.” Dit ontstaat vanuit burgerparticipatie; vanuit uzelf, samen met anderen.

Woonlink is gericht op uw situatie, om te zorgen dat u zo lang mogelijk ‘zelfstandig’ kunt wonen. Dit kan op velerlei manieren!

Woonplek

Dit kan een zelfstandige woonplek zijn, of gekoppeld met meerdere wooneenheden, tot beschermde wooneenheden met dagelijkse zorg en ondersteuning.

Om uw woonwens in beeld te brengen EN te realiseren doorlopen we samen met u het traject: We brengen voor u personen en partijen bij elkaar. WOONLINK biedt u hierbij projectadvies op maat aan met u als regisseur!

Het begint bij uw idee en uw situatie. Deel uw woonwensen en ideeën met WOONLINK en wij maken een concreet Woonplan.

Woonplan

In het Woonplan krijgt u informatie over: de woonvorm, uw (mede) bewoner, rechtsvorm, op te stellen documenten, scheiden van wonen en zorg, participatiemogelijkheden, vastgoed en contracten, zorginvulling, financiering en de projectplanning.

WOONLINK ondersteunt particulieren bij individuele woonvragen rondom “langer Thuis Wonen”en realisatie ouderinitiatieven/wooninitiatieven.

Ontdek welke woonmogelijkheden er zijn en welke woonplek bij u past. Er zijn vele variaties mogelijk.

Veel mensen gingen u voor en hebben het traject doorlopen om een eigen, passende wooninitiatief te realiseren. Van (kinderen van) senioren tot aan ouders van kinderen met een beperking. Bij allemaal startte het traject met de wens een passende woonomgeving/woonplek te vinden.

WOONLINK informeert u graag over de mogelijkheden en praktijkvoorbeelden. Immers eigen regie op uw woonplek is echt van deze tijd.

Wij bieden u:

 • Woonplan op maat.
 • Persoonlijk advies en procesbegeleiding.
 • Expertise: jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van scheiden van wonen en zorg, burgerinitiatieven, groepsvorming, organisatiestructuur, wet- en regelgeving, zorg – en woonaspecten.
 • Verbinden: via ons brede netwerk in de zorg, binnen gemeenten en bij vastgoedpartijen brengen wij u in contact met partijen zich aan uw project kunnen committeren. Samen met deze partijen bundelt u de krachten om uw woonvorm /ouderinitiatief of wooninitiatief  te realiseren.

Zorgvragen

Wanneer u of uw mantelzorger(s) zorg moet inkopen of organiseren dan wilt u de beste zorg die er is. Het is in de wereld van de zorg met zijn wet en regelgeving niet altijd makkelijk om deze zorg snel te regelen. Wij van WOONLINK willen u ondersteunen bij het inkopen en organiseren van de zorg die u nodig heeft met als resultaat:

 1. Dat de zorg snel voor u of uw familielid georganiseerd is.
 2. Dat u zorg ontvangt van zorgaanbieder die kwaliteit levert.
 3. Dat wij u of uw mantelzorger(s) ontlasten door de zorg van het organiseren van de zorg over te nemen.

MEER WETEN OVER ONZE DIENSTVERLENING?

Neem contact met ons op

barbara-bank

WOONLINK biedt u

 • Zorgplan op maat
 • Persoonlijk advies en procesbegeleiding
 • Expertise: jarenlange ervaring en deskundigheid op het gebied van scheiden van wonen en zorg, wet- en regelgeving, ergotherapie, verpleging en hulpverlening
 • Verbinden: via ons brede netwerk in de zorg en binnen gemeenten brengen wij u in contact met partijen die u of uw familielid de zorg kan bieden die u nodig heeft

Heeft u vragen over onze dienstverlening en wat wij voor u kunnen beteken dan lichten we dit graag toe in een persoonlijk gesprek.