ZonMw realiseren bewonersinitiatief

Categorie
projectadviseur, projectleider
Over dit project

ZonMW Voor elkaar

De samenleving verandert. Ook organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen zijn voortdurend in ontwikkeling. Lid worden van een organisatie is niet meer vanzelfsprekend. Er ontstaan allerlei nieuwe manieren om iets voor de doelgroep te bereiken. Het programma Voor elkaar! houdt rekening met deze ontwikkelingen.

Leven zoals jij dat wilt

De projecten binnen dit programma dragen er aan bij dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven kunnen leiden dat zij zelf willen. Het gaat hierbij niet alleen om ziekte en gezondheid, maar in de eerste plaats over meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, opleiding, vervoer en vrije tijd. De kernthema’s van het programma zijn: ‘inclusie & gelijkwaardigheid’ en ‘empowerment & eigen regie’.

Werken aan bereik en impact

De projecten wisselen gedurende het programma onderling ervaringen uit. Door van elkaar te leren, over resultaten, maar ook over hoe je tot die resultaten komt, draagt het programma er aan bij dat de patiëntenbeweging als geheel een stap vooruit kan maken. We gebruiken de lessen om te komen voor criteria voor bereik en impact, bruikbaar voor toekomstige subsidies

ZonMw 

 

We willen binnen dit project in een periode van 18 maanden de Inclusie 3.0-methode toolkit ontwikkelen en testen, gericht op het creëren van voorwaarden voor participatie door mensen met een lichamelijke beperking, voor wie er momenteel geen woon-zorginitiatieven  zijn, omdat zij 24 uur assistentie/zorg nodig hebben, of waar een andere woonvraag van toepassing is. Doel is dat ze zelfstandig kunnen wonen en zelf hun assistentie en zorg bepalen. Met behulp van de toolkit willen we vanaf (eind) 2021 starten met de realisatie van het eerste wooninitiatief van Nederland, dat wordt opgezet en beheerd door de doelgroep zelf.

De toolkit kan gebruikt worden voor mensen met een lichamelijke beperking en organisaties die daar een binding mee hebben. Toolkit zal tot stand komen in samenwerking met Woonlink, Wunderbar.care en Mindset Wonen.

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/voor-elkaar/realiseren-van-bewonersinitiatief-mindset-wonen-wat-gerealiseerd-wordt-voor-en-door-jong-volwassen/

https://www.youtube.com/watch?v=CvImyG06KQo&t=17s

https://www.youtube.com/watch?v=Mn5zjwuVQo4

https://www.youtube.com/watch?v=7zoW1GQApX0&t=17s

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/voor-elkaar/realiseren-van-bewonersinitiatief-mindset-wonen-wat-gerealiseerd-wordt-voor-en-door-jong-volwassen/

https://www.youtube.com/watch?v=NeZ8hzqRGxw