Wooninitiatief Waalre

Categorie
projectadviseur
Over dit project

Wooninitiatief Waalre is ontstaan vanuit een groep ouders uit Waalre en omliggende gemeenten die de zorg hebben voor een jongvolwassene met een licht verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autismespectrum. Vanuit die zorg is ook de behoefte ontstaan om een beperkt aantal eigen woonprojecten te realiseren. Deze groep ouders heeft het initiatief genomen, met ondersteuning van MEE Zuidoost Brabant, WoonLink om woonprojecten voor hun jong volwassenen op te zetten in de gemeente Waalre en omstreken en hiervoor is een startsubsidie verkregen uit het Combifonds van de provincie Noord-Brabant

WOONLINK: Een mooi wooninitiatief wat past bij de woonwensen van elke bewoner.

Rol WOONLINK
Als projectadviseur hebben wij de ouders, bestuur ondersteund bij de realisatie van hun ouderinitiatief. Dit project vanaf 2012 ondersteund. Tijdens dit project is er samengewerkt met Wooninc, Amarant, Lot van de Louw advies. Onze advisering betrof de onderwerpen behorende bij de realisatie van de bouw, de onderhandelingen met de zorgaanbieder, het opstellen van contracten, ondertsteuning en advisering tijdens bijeenkomsten van de algemene ledenvergadering, werkgroep bijeenkomsten en vergaderingen van het bestuur.

Lees meer op: http://www.wooninitiatiefwaalre.nl