Stichting Plu_S

Over dit project

Stichting Wooninitiatief Plu_S is een groep betrokken ouders van jongvolwassenen  met (o.a)  een verstandelijke beperking.

Zij hebben zich verenigd in Stichting Wooninitiatief Plu-S. Dit wooninitiatief is opgezet door de ouders van de huidige bewoners. Men kan ook spreken van een ouderinitiatief.

Hun doel is om voor hun jongvolwassen de best passende woonsituatie te creëren, met daarbij de dagelijkse begeleiding die ze nodig hebben.

Dit alles ging gebeuren in 2017 op SPACE-S, de nieuwe wijk die wordt ontwikkeld op Strijp-S in Eindhoven

WOONLINK:

Plu_S is een wooninitiatief dat op een fantastische plaatst in Eindhoven namelijk SPACE-S is gerealiseerd. De bewoners zullen middels inclusie straks veel woonplezier hebben. Hun woonwens is letterlijk uitgekomen.

Woonbedrijf heeft als woningbouwcorporatie dit ouderinitiatief ondersteunt. De ouders van de huidige bewoners hebben hun krachten gebundeld om samen dit wooninitiatief te realiseren. Dit is een voorbeeld voor nieuwe wooninitiatieven.

Rol WOONLINK
De projectadviseur in de naam van Barbara Maiburg heeft vanaf oktober 2014 ouders ondersteund en geadviseerd bij het realiseren van hun wooninitiatief. Deze ondersteuning hebben zij gehad tijdens de Algemene Ledenvergaderingen en bijeenkomsten van de werkgroep zorg. Als projectadviseur is er geadviseerd op de onderwerpen: Zorg, Communicatie, Organisatie , financiën, PR en Groepsdynamica.

Door ondersteuning van het NSGK heeft WOONLINK deze ondersteuning kunnen bieden in de realisatie en nazorgfase van hun wooninitiatief.

Inhuren van WOONLINK door fondsen

 

WOONLINK is het NSGK zeer dankbaar!

Het zou geweldig zijn als toekomstige wooninitiatieven een beroep zouden doen op fondsen voor ondersteuning van hun project.

Lees de aanbevelingen in het rapport van het sociaal plan bureau genaamd: Net als Thuis. 

WOONLINK heeft input gegeven aan dit rapport. Bedankt Inger Plaisier en Mirjam de Klerk voor het uitbrengen van dit rapport