Stichting Slim Wonen

Over dit project

Slim Wonen is een kleinschalige woon- en zorgvoorziening die zich ten doel stelt om mensen met lichamelijke beperking en zijn naasten een passende zorg- en woonomgeving te bieden. Slim Wonen wil het mogelijk maken dat eenieder kan wonen zonder zorgen, hierbij wordt de zorg ook op maat met de mogelijke bewoner geregeld. Het doel is verder ook om de bewoners zelfstandig te laten wonen, maar toch de mogelijkheid hebben om (d.m.v. een gemeenschappelijke ruimte) met elkaar te zijn.

Wonen is een basisbehoefte voor iedereen. Een warme en comfortabele plek, waar je je veilig voelt en die past bij jouw behoeften is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor mensen met een lichamelijke beperking willen wij met de stichting een woonplek creëren die recht doet aan een volwaardig leven voor hen. Gezamenlijk realiseren wij een duurzame plek waar je kunt wonen, ontwikkelen en van toegevoegde waarde kunt zijn door talenten in te zetten binnen en buiten het wooninitiatief.

Slim Wonen wordt ondersteunt door door Wunderbar.care 

Lees hier meer