Stichting Liever in Lierop

Categorie
projectadviseur
Over dit project

Stichting Liever in Lierop is een ouderinitiatief om een (kleinschalige) woonvoorziening in Lierop te creëren waar 12 jongvolwassenen begeleid zelfstandig wonen. De plek om dit initiatief te ontwikkelen is een prachtige monumentale boerderij waarin 12 moderne woonunits, een gezamenlijke woonkeuken en enkele kleinere gezamenlijke ruimtes worden gesitueerd. Tevens is een ruimte voor dagbesteding voor 2 à 3 deelnemers voorzien.

Liever in Lierop is bedoeld voor een stabiele groep van –in aanvang- jongvolwassenen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking die elkaar kunnen aanvullen. Hun ouders/vertegenwoordigers spelen een actieve rol in de organisatie. De bewoners huren hun woonunit van de stichting en hebben een PGB vanuit WLZ of WMO waarmee collectief  zorg van een professionele zorgaanbieder wordt ingekocht.  Zorg en wonen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en op deze wijze wordt een beschermde woonomgeving geboden. Bewoners hebben een eigen daginvulling, zoals werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk of studie. De begeleiding wordt, in overleg met de bewoner, diens ouders en de begeleider, afgestemd op de individuele zorgvraag. ’s Nachts is er een slaapwacht aanwezig.