LATT

Categorie
projectadviseur
Over dit project

LATT is een nieuw woonzorgconcept voor mensen met Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperking (ZEVMB) en hun familie. Voor uitgebreide informatie over deze groep verwijzen wij graag naar de volgende websites: www.2CU.nu en www.wijzienjewel.nl

Het leven van mensen met  Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperking (ZEVMB), is leefbaar dankzij professionele zorg en voorzieningen, maar vooral ook dankzij de noodzakelijke nabijheid van een kleine groep vaste mensen, die hen door en door kent en die continuïteit biedt. Zij communiceren met mensen met ZEVMB op een zeer subtiele manier. Meestal kunnen alleen ouders en vaste begeleiders de persoon ‘lezen’.  Van de ca. 2000 mensen met ZEVMB in Nederland, woont 90% thuis waar nabijheid, continuïteit en communicatie worden gewaarborgd door het eigen gezin.

Mensen met ZEVMB worden tegenwoordig veel ouder dan vroeger. De zorgzwaarte neemt snel toe naar mate kinderen het lichaam van een volwassene krijgen, maar mentaal een zeer jong kind blijven.  De ouders, die zelf ook ouder worden, zitten in een spagaat: Zij ervaren dat de zorg voor het kind steeds zwaarder wordt en beseffen dat dit in de toekomst te zwaar wordt om thuis te geven, maar vaak is het voor hen geen optie om het kind ergens anders te laten wonen omdat het gemis van nabijheid en vertrouwde gezichten de kwaliteit van leven te veel zal aantasten.

LATT wil een oplossing bieden aan ouders die ervaren dat de zorg voor het kind  te zwaar wordt om thuis te blijven geven, maar die niet willen inleveren op kwaliteit van leven. LATT wil nabijheid en continuïteit van vertrouwde gezichten waarborgen in een nieuw, levensloopbestendig, levensbreed en levensvolgend woonzorgconcept

Over LATT

Wonen volgens LATT

Om te wonen volgens het LATT-concept zal er een gebouw worden gerealiseerd dat de volgende mogelijkheden heeft:

  1. Degene met ZEVMB gaat wonen in een zorgappartement dat verbonden is met groepsruimten en waarmee hij of zij deel uitmaakt van een kleinschalige groep. De medebewoners wonen op dezelfde manier. Ouders worden de buren.
  2. Naast elk zorgappartement staat een familiehuis. Dit familiehuis is als een twee-onder een-kap woning verbonden aan de zorgwoning van het kind. In de woningscheidende wand is een deur opgenomen. Door het openen van deze deur is het familiehuis makkelijk te verbinden (en weer helemaal af te sluiten) van het zorgappartement. Ouders kunnen daardoor heel laagdrempelig mantelzorgen op een manier en met een intensiteit die bij hen past. Maar zij kunnen zich ook juist aan de zorg onttrekken als dat nodig of wenselijk is.

De plattegrond is dus zodanig dat het zorgappartement letterlijk in verbinding staat met de buren (familie), maar ook met de groep. Door het open of sluiten van een deur maken de zorgbewoners onderdeel uit van de groep of zijn zij bij de buren/familie.

  1. Bewoners met ZEVMB moeten levenslang kunnen blijven wonen op deze plek, ook als hun familie dat niet meer kan. Om die reden moeten ook enkele losse kamers of zorgappartementen onderdeel uitmaken van het plan. Deze eenheden zullen alleen aan de woongroep zijn verbonden, niet ook aan een woning.

De losse kamers of zorgappartementen kunnen ook dienst doen om een kind alvast bij LATT te laten wonen in afwachting van plek voor de familie, of om kinderen en ouders te laten kennismaken met LATT door logeeropvang of deeltijdwonen.

  1. Mensen met ZEVMB zijn kwetsbaar en erg gevoelig voor onder- of overprikkeling. Wonen  in een zo klein mogelijke groep, maar wel voldoende groot om 24/7 zorg te kunnen financieren is een uitgangspunt van LATT
  1. Een volledig aangepaste woonomgeving waar alle benodigde hulpmiddelen aanwezig zijn is een vereiste.

Contact

LATT is een stichting in oprichting

info@stichtinglatt.nl