Stichting de Woongaard, Gemeente Woerden

Categorie
homepage-project
Over dit project

Vanuit MEE Utrecht, Gooi & Vecht, werd WOONLINK ingehuurd. Wij ondersteunen bij het nog te realiseren ouderinitiatief in Harmelen, Gemeente Woerden. Geweldig dat de @WoerdenseCourant hier een artikel over wijdde.

Ouderinitiatief

In januari 2017 is dit project gestart vanuit één initiatiefnemer. Via een oproep op de website van NVA en MEE Woonwinkel kregen wij veel gehoor. Op dit moment zijn er 13 ouders van jongvolwassenen met ASS die actief betrokken zijn om dit initiatief concreet te maken. Er is een start gemaakt met een werkgroepstructuur. De werkgroep Zorg herziet het visie document. De werkgroep Organisatie houdt zich bezig met het samenstellen van het bestuur van de rechtspersoon en het opstellen van statuten.

Ondersteuning WOONLINK

Barbara Maiburg heeft hierbij advies gegeven hoe je een dergelijk ouderinitiatief organiseert en hoe je de bijbehorende (werkgroep)structuur opzet. Ook geeft zij advies over de te kiezen rechtspersoon en invulling van de statuten. Daarnaast komen de ouders maandelijks bij elkaar, deze thema bijeenkomsten worden samen met de initiatiefnemer vormgegeven door WOONLINK. Inmiddels zijn er gesprekken gaande met de gemeente voor verdere ondersteuning bij dit initiatief. Heeft u een ouderinitiatief waar u ondersteuning bij zou kunnen gebruiken, maar weet u niet waar u moet beginnen? Neem dan contact op met barbara@woonlink.nu

Het visie document van dit nog te realiseren ouderinitiatief vindt u hier.