Stichting de Woongaard, Gemeente Woerden

Categorie
projectadviseur
Over dit project

Vanuit MEE Utrecht, Gooi & Vecht, werd WOONLINK ingehuurd. Wij ondersteunen bij het nog te realiseren ouderinitiatief in Harmelen, Gemeente Woerden. Geweldig dat de @WoerdenseCourant hier een artikel over wijdde.

Ouderinitiatief

In januari 2017 is dit project gestart vanuit één initiatiefnemer. Via een oproep op de website van NVA en MEE Woonwinkel kregen wij veel gehoor. Op dit moment zijn er 13 ouders van jongvolwassenen met ASS die actief betrokken zijn om dit initiatief concreet te maken. Er is een start gemaakt met een werkgroepstructuur. De werkgroep Zorg herziet het visie document. De werkgroep Organisatie houdt zich bezig met het samenstellen van het bestuur van de rechtspersoon en het opstellen van statuten.

Samenwerking Grasboom

De Grasboom

Op donderdag 12 maart j.l werden er handtekeningen gezet onder de intentieverklaring voor een samenwerkingsverband met Stichting De Woongaard Harmelen en de Grasboom.

In een gezellige ontmoeting met toekomstige bewoners, ouders en belangstellenden werd er natuurlijk getoast op deze stap in de toekomst van de Woongaard Harmelen.

Teun van Vliet en Pieter Rem ondertekenen de intentieverklaring
De ondertekening van deze intentieverklaring is een eerste stap naar formele aansluiting bij De Grasboom en kan het ouderinitiatief in de realisatiefase rekenen op haar ondersteuning en expertise. Daarnaast zijn de initiatiefnemers bij de start geholpen door MEE, Utrecht Gooi en Vecht, met hulp van Barbara Maiburg die vanaf 2018 via Woonlink het ouderinitiatief intensief begeleid.

Stichting De Woongaard Harmelen
In januari 2017 is dit ouderinitiatief gestart vanuit het initiatief van Teus van Vliet. Via een oproep op de website van NVA en MEE Woonwinkel kregen zij veel gehoor.

In de oriëntatiefase, ontwikkelde de initiatiefgroep verder met hulp van MEE Utrecht, Gooi & Vechtstreek, Woonlink en waren er informatieve gesprekken met de Grasoom. Dit leidde in het najaar van 2018 tot de oprichting van de Stichting De Woongaard, met als doel;

Het realiseren en in stand houden van zelfstandige woonvoorzieningen en het organiseren van professionele, individuele begeleiding op maat voor (jong) volwassenen met autisme.

Op de hoofdsite van de Grasboom is ruimte gereserveerd in het menu ‘starters’ waar De Woongaard Harmelen regelmatig berichten zal gaan plaatsen over de voortgang van dit project.

Gedurende de realisatiefase staat het startende ouderinitiatief vrij om in hun communicatie, melding te maken dat er wordt samengewerkt met de Grasboom. Zodra het project in exploitatie gaat en formeel aansluit bij de Grasboom kan het ouderinitiatief gebruik maken van de Grasboom-huisstijl, locatie-vermeldingen en met een eigen website deelnemen aan het Grasboom web portaal.

Ondersteuning wachtlijstcommissie
In deze fase krijgt het ouderinitiatief ook ondersteuning van de Grasboom wachtlijstcommissie. Belangstellende deelnemers worden aangemeld bij de wachtlijstcommissie en volgen daarmee de reguliere intakeprocedure om vast te stellen of het wooninitiatief passend is qua zorgvraag en woonwensen.
Daarnaast wordt De Woongaard Harmelen onder de aandacht gebracht bij alle deelnemers en hun ouders/verzorgers die op de wachtlijst staan.

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met,

Wooninitiatief De Woongaard Harmelen
Secretariaat • Angela Kroon
Zwanebloem 44 • 3628 NB Kockengen
Info@dewoongaard.org

 

Ondersteuning WOONLINK

Barbara Maiburg heeft hierbij advies gegeven hoe je een dergelijk ouderinitiatief organiseert en hoe je de bijbehorende (werkgroep)structuur opzet. Ook geeft zij advies over de te kiezen rechtspersoon en invulling van de statuten. Daarnaast komen de ouders maandelijks bij elkaar, deze thema bijeenkomsten worden samen met de initiatiefnemer vormgegeven door WOONLINK. Inmiddels zijn er gesprekken gaande met de gemeente voor verdere ondersteuning bij dit initiatief. Heeft u een ouderinitiatief waar u ondersteuning bij zou kunnen gebruiken, maar weet u niet waar u moet beginnen? Neem dan contact op met barbara@u167896p213912.web0159.zxcs-klant.nl

Het visie document van dit nog te realiseren ouderinitiatief vindt u hier.