Stichting de Iris Vianen

Categorie
projectadviseur
Over dit project

Stichting de Iris in Vianen  valt onder de  Gemeente Vijfheerenlanden

https://www.stichtingdeiris.nl/

Informatie

Stichting de Iris bouwt aan een fijne, levensloopbestendige woning voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Vianen. Een eigen plek waar zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Kleinschalig, met grote betrokkenheid van de ouders en met vertrouwde gezichten van de begeleiders.

Alle bewoners wonen in een zelfstandig appartement. Er zijn twee groepen van acht bewoners. Beide groepen hebben een eigen gemeenschappelijke woonruimte en delen de tuin. In de twee gemeenschappelijke ruimten gaan ze samen koken, eten en ontspannen. Er is professionele 24-uurs zorg en begeleiding aanwezig.

https://www.woonlink.nu/wp-content/uploads/2022/12/bestellen-oliebollen-2022.pdf