Stichting de Iris Vianen

Categorie
projectadviseur
Over dit project

Stichting de Iris in Vianen  valt onder de  Gemeente Vijfheerenlanden

https://www.stichtingdeiris.nl/

Informatie

Doelstelling is het verlenen van huisvesting aan mensen met een verstandelijke handicap en/ of  een lichamelijke handicap. Welke mensen bij voorkeur afkomstig dienen te zijn uit Vianen en omstreken.

Daarnaast is het belangrijk om het maatschappelijk welzijn van de mensen aan wie huisvesting wordt geboden te bevorderen. Ons doel is een fijne, levensbestendige woning voor 16 mensen met een verstandelijke beperking. Waar zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Er zal 24-uurs professionele zorg worden geboden door Amerpoort. Ouders/verzorgers zullen samen de regie hebben. Wonen en zorg zijn gescheiden. Men woont in een zelfstandig appartement met gemeenschappelijke ruimten in het huis waar men kan eten, ontspannen, samen zijn. Het bestuur is regelmatig in gesprek met Lekstede Wonen en Gemeente Vianen over Zorglandschap Bloemendaal. Mogelijke realisatie eind 2019.