Stichting Content Wonen in Eersel

Over dit project

Stichting Content Wonen in Eersel is een ouderinitiatief van een aantal ouders met als doel:

het realiseren en in stand houden van een kleinschalige woonvoorziening voor (jong)volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking.

Voor deze jongeren is het zelfstandig wonen zonder hulp van derden onmogelijk. Met begeleiding en ondersteuning, georganiseerd vanuit kleinschalige woonvoorziening , zijn zij daartoe wel in staat.

Na een voorbereiding van vijf jaar zijn in het voorjaar van 2013 de huurcontracten met Woningstichting de Zaligheden getekend. In april 2013 is gestart met de bouw van 11 appartementen en een gezamenlijke woonkamer met keuken aan de Padakker/Spieker in het plan Kerkebogten te Eersel. De oplevering van kleinschalig woonvoorziening  vond plaats in december 2013. De 11 bewoners huren hun eigen appartement, de professionele begeleiding en zorg wordt geleverd door Lunet zorg en vanzelfsprekend ook door de ouders.Het scheiden van wonen en zorg is ook hier van toepassing: bewoners hebben een individueel huurcontract en de zorg wordt gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget.

In deze kleinschalige woonvoorziening worden de woonlasten worden door de bewoners zelf betaald vanuit hun (minimum) inkomen. Voor de professionele begeleiding en zorg hebben de bewoners een persoonsgebonden budget. Het ouderinitiatief heeft er bewust voor gekozen een gemeenschappelijke ruimte te creëren om daar, door het organiseren van gezamenlijke activiteiten, een prettig sociaal contact tussen de bewoners te bevorderen. De inrichting van deze ruimte komt volledig voor rekening van het ouderinitiatief.

Na een voorbereiding van vijf jaar ontvingen de bewoners op 10 december 2013 de sleutel van hun appartement. Officiële opening was 20-06-2014.

De bewoners wonen hier met veel plezier en ouders hebben de regie en ondersteunen waar nodig.

WOONLINK: wat een inspanning door de ouders en wat een resultaat! Terecht dat bewoners en ouders hier trots op zijn en wij op hun!

Rol WOONLINK:

vanaf het begin dat het initiatief er was om een woonplek te gaan realiseren voor meerdere kinderen was een projectadviseur betrokken. De adviseur heeft de groep ouders geadviseerd, ondersteund, gestuurd en gevoed om te komen tot dit prachtig resultaat. Dit was op diverse gebieden; pakket van eisen voor de bouw, opstellen documenten (visie, bewonersprofiel, contracten, huisregels), groepsprocessen, formeren tot rechtspersoon en reglement, selecteren van een zorgaanbieder en afstemming en de financiering. Advisering en ondersteuning bij (bestuur)vergaderingen en overlegmomenten met participanten)woningbouwcorporatie, zorgaanbieder, gemeente en dergelijken. De ouders zijn nu zelf in staat te onderhandelen, te signaleren en acteren.