Stichting ASTA Gemeente Deurne

Categorie
projectadviseur
Over dit project

Stichting ASTA

De naam ASTA staat voor “Allemaal Samen Toch Apart”. Simpelweg willen we met deze naam benadrukken dat we door samenwerking veel voor elkaar kunnen en willen betekenen, maar dat we daarbij wél rekening willen houden met de unieke wensen en mogelijkheden van het individu.

Als stichting willen wij je helpen bij het vinden van een eigen woonplek en bieden wij je daar passende begeleiding en ondersteuning zodat jij je veilig en vertrouwd voelt in je eigen omgeving.

Dat doet ASTA niet voor alle woningzoekenden. Nee, onze diensten zijn alleen gericht op (jong)volwassenen die een autisme spectrum stoornis hebben (ASS) of jongeren die een licht verstandelijke beperking hebben en ook daadwerkelijk behoefte hebben aan een vorm van begeleiding bij zelfstandig wonen.

ASTA toekomstbestendig

Op dinsdag 18 september 2018 is in het gemeentehuis van Deurne een start gemaakt met het nieuwe ASTA. ASTA-voorzitter Jos Bouwmans hield een presentatie over de nieuwe rol, vorm en inhoud van de stichting. ASTA gaat vanaf nu zelf zorg aanbieden. ASTA heeft als doel om een professionele organisatie te worden die jong volwassenen in de gelegenheid stelt om binnen een eigen woning zelfstandig te leven onder begeleiding van een professionele begeleider naar eigen keuze. De begeleider wordt betaald door ASTA en werkt op basis van detachering, inhuur of ZZP-overeenkomst.

In interview voor weekblad voor Deurne gaf  wethouder Marnix Schlösser aan dat hij enthousiast over het initiatief. “Ze moeten zich nu eerst bewijzen. Maar ik verwacht dat we meer van dit soort initiatieven gaan zien. Het mooie is dat de zorg wordt gecontinueerd.”

https://asta-woonbegeleiding.nl/over-ons/

http://www.dmgdeurne.nl/stichting-asta-wil-betere-zorgkwaliteit-en-start-als-1e-in-nederland-met-uniek-concept/

https://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20180920/ouderinitiatief-asta-zorgaanbieder

https://www.deloop.eu/nieuws/ouderinitiatief-autisme-slaat-professionele-weg-in-in-deurne/