Stichting ASTA Gemeente Deurne

Categorie
homepage-project
Over dit project

Stichting ASTA

Is ontstaan door een groep ouders van een zoon of dochter met een autisme spectrum stoornis ( ASS).

Het doel voor deze ouders is als eerste dat hun kind  zo zelfstandig kan wonen daarbij samen collectief zorg organiseren.

Oprichting:

In 2005 is Stichting ASTA gestart met het realiseren van hun wooninitiatief in de St Jozefparochie in Deurne.

Dit is in samenwerking met woningstichting Bergopwaarts (BOW) tot stand gekomen.

Visie:

Stichting ASTA wil voor bewoners met ASS als eerste een zelfstandige woonruimte creëren.

Deze woonruimte is een plek waar mogelijkheden en respect voor hun beperkingen voor aan staat. Deze woonruimte is bovendien een veilig, vertrouwd en geborgen thuis. De jongeren kunnen zoveel als mogelijk onafhankelijk worden van hun ouders  en echt zelfstandig wonen.

De woning staat zoveel mogelijk midden in de maatschappij en biedt daardoor de  mogelijkheden tot het vinden van aansluiting.

Dit kan bij anderen en  andere activiteiten zijn in de directe woonomgeving.

De bewoners ontvangen ondersteuning bij het zelfstandig wonen.

Het wonen betekent in de eerste plaats een “thuis” hebben. Een omgeving waar je je op je gemak voelt, waar je geaccepteerd en gewaardeerd wordt om wie je bent, waar je de noodzakelijke geborgenheid en warmte vindt.

Een plek die je zelf vorm en inhoud geeft, van waaruit ervaringen kunnen worden opgedaan en een plek waar je je wezenlijk “thuis” voelt.

We realiseren ons ook dat dit niet hetzelfde “thuis” is als “vroeger”.

Wonen

In beginsel hanteren we het standpunt dat de bewoner in staat moet zijn om de huur van de woning zelfstandig op te brengen op basis van een eigen inkomen c.q. uitkering in combinatie met huurtoeslag.

De bewoners huren de woning van woningbouwcorporatie Bergopwaarts. Iedere huurder krijgt een eigen huurovereenkomst met Bergopwaarts.

ASTA in 2016- 2018

Op dit moment zijn de ouders lid van de stichting. Een deel van hen vormen het bestuur. Recentelijk heeft een onderzoeksbureau in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van de stichting. Onder de ouders van de stichting leeft namelijk sterk de wens om de uitgangspunten, de visie en de invulling van de zorg voor hun kinderen, in relatie tot het zelfstandig wonen, te borgen voor de toekomst. Ook wanneer zij er zelf niet meer zijn. De Gemeente Deurne heeft aan Stichting ASTA in 2016 subsidie verleend om WOONLINK in te huren als projectadviseur van Stichting ASTA. Het doel van deze ondersteuning is om Stichting ASTA toekomstbestendig te maken en te houden.

ASTA toekomstbestendig

Op dinsdag 18 september 2018 is in het gemeentehuis van Deurne een start gemaakt met het nieuwe ASTA. ASTA-voorzitter Jos Bouwmans hield een presentatie over de nieuwe rol, vorm en inhoud van de stichting. ASTA gaat vanaf nu zelf zorg aanbieden. ASTA heeft als doel om een professionele organisatie te worden die jong volwassenen in de gelegenheid stelt om binnen een eigen woning zelfstandig te leven onder begeleiding van een professionele begeleider naar eigen keuze. De begeleider wordt betaald door ASTA en werkt op basis van detachering, inhuur of ZZP-overeenkomst.

In interview voor weekblad voor Deurne gaf  wethouder Marnix Schlösser aan dat hij enthousiast over het initiatief. “Ze moeten zich nu eerst bewijzen. Maar ik verwacht dat we meer van dit soort initiatieven gaan zien. Het mooie is dat de zorg wordt gecontinueerd.”

 

http://www.dmgdeurne.nl/stichting-asta-wil-betere-zorgkwaliteit-en-start-als-1e-in-nederland-met-uniek-concept/

https://www.weekbladvoordeurne.nl/nieuws/20180920/ouderinitiatief-asta-zorgaanbieder

https://www.deloop.eu/nieuws/ouderinitiatief-autisme-slaat-professionele-weg-in-in-deurne/