Ouderinitiatief JOVO in Veldhoven

Over dit project

JOVO Veldhoven is een ouderinitiatief opgericht in 2007 door een aantal Veldhovense ouders van normaal begaafde jong-volwassenen met een stoornis binnen het Autisme Spectrum Stoornis ( ASS)

JOVO heeft in Veldhoven een woonvorm gerealiseerd voor jongeren met een vorm van autisme. Iedere jongvolwassene bewoont zelfstandig een eigen appartement. De appartementen zijn geclusterd in een rustige, sociaal veilige woonomgeving, waar gebruik kan worden gemaakt van voorzieningen als winkels en openbaar vervoer.

Doel van de stichting is het in stand houden van woonruimte voor deze jongeren. Wonen, werken en vrije tijd worden ondersteund door zorg op maat, dus afgestemd op de persoon. Deze begeleiding wordt bekostigd vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning ( WMO)  passend bij beschermd wonen 24-uurs zorg.

Ouderparticipatie is een bewuste keuze in een ouderinitiatief. Ouders en verzorgers hebben een grote rol in het leven van de jongeren. Daarom willen zij nauw betrokken zijn bij de realisatie en de continuïteit van de woonvorm. Ouders zijn nu nog steeds actief in diverse commissies zoals

* Zorg

* Bouw

* Activiteiten

* Sponsoring

Om haar doel te kunnen realiseren heeft de Stichting JOVO Veldhoven samengewerkt met Woondroom Veldhoven en met woningcorporatie ’thuis , de Gemeente Veldhoven en met MEE Zuidoost Brabant/ WOONLINK . Stichting JOVO Veldhoven huurt nu de woningen van ’thuis.

WOONLINK is trots op het eindresultaat voor deze groep bewoners door inzet van de ouders. Een prachtig huis, gewoon in de wijk met voorzieningen in de buurt.

Rol van WOONLINK

was gericht op organisatiestructuur, groepsproces, opstellen documenten, samenwerking participanten, zorgindicaties en inzet netwerk voor diverse vraagstellingen.

Wilt u meer weten over wonen bij JOVO Veldhoven?

Bent u als ouder of als (jong)volwassene geïnteresseerd in ons project? Vraag informatie of meld u aan via info@jovoveldhoven.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Omdat de daadwerkelijke betrokkenheid van ouders van belang is in ons project, zijn aanmeldingen alleen zinvol als dit vanuit de regio Veldhoven plaatsvindt. Met de regio wordt bedoeld ongeveer 30 minuten autorijden vanaf de locatie.