foto 3

foto 3

foto 3

Mindset Wonen werkt samen met WOONLINK en woningcorporatie Talis.
Talis gaat een appartementencomplex met 125 huurappartementen bouwen waar Mindset Wonen één vleugel, met acht á tien zelfstandige appartementen, van huurt.
Het appartementencomplex zal gehuisvest worden in de wijk Woenderskamp in de Waalsprong, het nieuwe stadsdeel van Nijmegen.

indset Wonen is een wooninitiatief voor én door mensen met een fysieke beperking, die gebruik maken van 24-uurszorg en het persoonsgebonden budget (pgb). Mindset Wonen is opgericht door Nathalie Verstegen en wordt ondersteund woningcorporatie Talis.

Naar verwachting worden er tien grondgebonden woningen gerealiseerd, die uiteraard rolstoel toe- en doorgankelijk zijn. Dit zal in één vleugel zijn binnen het appartementencomplex dat door Talis wordt gerealiseerd in Woenderskamp. Binnen het complex heeft iedereen een zelfstandig appartement, ook is er ruimte voor ontmoeting en werken in een gemeenschappelijke loungeruimte. Elk appartement wordt aangepast op de behoeftes van de bewoner(s), denk hierbij aan automatische deuren, aanpassingen in de badkamer of een plafondlift.

Initiatiefneemster Nathalie Verstegen ziet het liefst dat de bewoner zo veel mogelijk zelf regelt, ook als het gaat om zorg. Samen met de andere bewoners is het plan een vereniging op te richten. Alle leden van de vereniging nemen samen beslissingen en bedenken een manier hoe de zorg wordt vormgegeven.Als alles volgens planning verloopt wordt er in 2020 gestart met de bouw en worden de appartementen in 2021 opgeleverd.

Is Mindset Wonen iets voor jou? Kijk dan op de projectwebsite voor meer informatie.