Wooninitiatief Feliz

Categorie
projectadviseur
Over dit project

Wooninitiatief Feliz

https://felizvenlo.nl/

Feliz … gelukkig en tevreden

In Januari 2021 hebben wij als ouders met kinderen met complexe zorg de stap gezet om Stichting Wooninitiatief Feliz op te richten. De doelstelling van de Stichting is om een wooninitiatief voor onze kinderen te realiseren waarbij ze levensbrede begeleiding krijgen voor hun zorgvraag.

Feliz is niet zomaar de naam van onze stichting.
We streven ernaar dat onze kinderen gelukkig en tevreden zijn. Dit is waar Feliz voor staat.

Dit willen we realiseren door samen te werken met de Provincie, de Gemeente, de woningcorporatie, de zorg-verleners, maar vooral met de toekomstige bewoners, ouders en andere betrokkenen bij de bewoners.

Missie en Visie

Wij willen een veilige huiselijke omgeving creëren voor onze kinderen in een rustige woonomgeving. Een “thuis” met de extra zorg en begeleiding die ze nodig hebben.

Een thuis met extra zorg en begeleiding.

Wij zijn ouders die voor onze kinderen het allerbeste willen.

Wij willen een veilige huiselijke omgeving creëren voor onze kinderen in een rustige woonomgeving. Een “thuis” met de extra zorg en begeleiding die ze nodig hebben.

Kwaliteit van leven is het belangrijkste. Alleen dan is er mogelijkheid voor groei en ontwikkeling.

Uitgangspunten voor kwaliteit van leven:

  • Veilige woonomgeving in rustige, prikkelarme omgeving.
  • Levensloopbegeleiding volgens de Pillar methode.
  • Eén client, één team.
  • Kwaliteit van zorg.
  • Gespecialiseerd personeel.
  • Stabiliteit en continuïteit.