Archief

Mindset Wonen is een toekomstig wooninitiatief in Nijmegen voor en door mensen met een fysieke beperking Initiatiefnemer...

Stichting de Iris in Vianen  valt onder de  Gemeente Vijfheerenlanden https://www.stichtingdeiris.nl/ Informatie Doelstelling is het verlenen van huisvesting aan...