Archief

Stichting MUS ( Maatschappelijk Uniek Sociaal ) wil een woonvoorziening in Leerdam opzetten voor jongeren die...

Mindset Wonen is een toekomstig wooninitiatief in Nijmegen voor en door mensen met een fysieke beperking Initiatiefnemer...

Stichting de Iris in Vianen  valt onder de  Gemeente Vijfheerenlanden https://www.stichtingdeiris.nl/ Informatie Doelstelling is het verlenen van huisvesting aan...