Ondersteuning bij Woon – en Zorgvragen. Is dat nodig?

IMG_5574

Ondersteuning bij Woon – en Zorgvragen. Is dat nodig?

Mijn naam is Barbara-Anne Maiburg.

In 1993 heb ik tijdens mijn opleiding verpleging voor het eerst kennisgemaakt met de zorg en in 2018 gaat mijn hart nog steeds harder voor de zorg kloppen. Mijn visie is om mensen vanuit hun eigen regie te ondersteunen. In 1993 was voor mij al zichtbaar hoe hard er in de zorg gewerkt wordt , maar er zijn ook ontwikkelingspunten. In 2018 sta ik als ouderenadviseur en adviseur voor WOONLINK nog steeds met mijn voeten in de klei. Dagelijks constateer ik dat de zorg dynamisch is. De zorg is echt mensen werk en waar mensen werken mag men leren. In de praktijk zijn verschillende partijen druk doende om de zorg innovatiever en minder stroperig te maken.Men wilt investeren in het maken van verbindingen om zorg op maat te leveren.

Woonlink  staat voor het maken van verbindingen betreffende woon- en zorgvragen en daar willen mijn compagnon (Judith Swinkels) en Barbara Maiburg ons blijvend voor inzetten.

Deze week heb ik wederom gezien, waarom ondersteuning aan mantelzorgers door ons van meerwaarde is. Een praktijkvoorbeeld: mantelzorgers hadden met een woningbouwcorporatie meerdere keren contact gehad m.b.t het verkrijgen van een WMO urgentie voor een sociale woning voor hun familielid.Dit is nodig , omdat mevrouw de nodige zorg heeft en niet meer op haar huidige adres kan blijven wonen. Als WOONLINK hebben toen contact gezocht met de woningbouwcorporatie en toen bleek dat er vanuit de medewerker die dit dossier behandelde het toch nog niet helemaal duidelijk was wat het verschil tussen een WMO of  WLZ (Wet langdurige Zorg)

Door de verbinding te maken met deze medewerker en uitleg te geven is er toch het gewenste resultaat behaald. WOONLINK staat voor het ontlasten van mantelzorgers en hoe eerder wij dat kunnen doen hoe fijner het is.

Op naar een nieuwe week.