Nieuwsbrief Stichting Feliz

logo

Nieuwsbrief Stichting Feliz

https://www.linkedin.com/pulse/nieuwsbrief-01-2022-feliz-jos-berben/?trackingId=r6u%2Bf0THQrK8nB5dWAbFog%3D%3D

 

Nieuwsbrief 01-2022 Feliz

Jos Berben

Medewerker financiële administratie at Gemeente Venlo

In januari 2021 hebben wij als ouders met kinderen met complexe zorg de stap gezet om Stichting Wooninitiatief Feliz op te richten. De doelstelling van de Stichting is om een wooninitiatief voor onze kinderen te realiseren waarbij ze levensbrede begeleiding krijgen voor hun zorgvraag. Er is veel gebeurd dit jaar.

We zijn bezig met het opstellen van een beleidsvisie, werven van fondsen en donaties, opzetten van een goede organisatiestructuur en natuurlijk ook het werven van bewoners. Vooral in de laatste maanden van vorig jaar zijn er grote stappen gezet, doordat onder andere de provincie Limburg een subsidie heeft verstrekt aan het wooninitiatief. Hierdoor konden we opdracht geven aan Sander Bos (Floqz) om een zoekprofiel voor het wooninitiatief op te stellen.

Wil je meer weten over ons initiatief bezoek dan onze website www.felizvenlo.nl

Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten die in de laatste maanden van 2021 hebben plaatsgevonden.

Donatie Stichting Mijn Eigen Thuis (MET)

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Op 9 december 2021 heeft Stichting Wooninitiatief Feliz een donatie mogen ontvangen van de Stichting MET. De stichting biedt op heel veel manieren ondersteuning aan ouders van jongeren met een beperking bij de realisatie van zelfstandige woonvormen.

De donatie zal worden besteed voor het inzetten van projectmatige ondersteuning van ons wooninitiatief.

Lidmaatschap Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI)

HOME

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Per 5 december 2021 is Stichting Wooninitiatief Feliz lid van de LVOI.

De LVOI zet zich in voor de belangen van ouderinitiatieven en het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast faciliteert de LVOI een geschillen- en klachtenregeling voor ouderinitiatieven.

Waarom is de LVOI belangrijk?

In onze veranderende samenleving waar veranderingen in wetgeving rondom zorg, de financiering van zorg en de uitvoeringsinstanties aan de orde van de dag zijn, staat het voortbestaan van ouderinitiatieven onder druk. Daarnaast zijn ouderinitiatieven binnen het palet van de zorg een ‘vreemde eend in de bijt’ die nogal eens over het hoofd gezien wordt. Daarom is het belangrijk de handen ineen te slaan, samen te werken en een gezamenlijke sterke stem te vormen naar onder andere overheid en uitvoeringsinstanties.

Wat maakt ouderinitiatieven zo bijzonder?

Ouderinitiatieven zijn kleinschalige wooninitiatieven die door ouders (of andere familie) zijn opgericht en in stand worden gehouden, om voor (hun) volwassen kinderen met een beperking een goede woonplek te creëren. Zij willen daarmee bereiken dat nu, maar ook in de toekomst goede passende zorg/begeleiding op maat wordt geboden. Dit vanuit een gedeelde visie met andere ouders. Op deze manier blijven de ouders nauw betrokken bij de zorg voor hun kinderen en behouden ze zelf de regie.

Floqz

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Op 26 november 2021 is aan Sander Bos van Floqz de opdracht gegeven om te starten met het zoeken naar een geschikte locatie voor ons wooninitiatief.

De missie van Floqz: meer mensen beter en sneller vanuit hun wensen laten wonen door woningzoekenden te inspireren en te verbinden.

Subsidie Provincie Limburg

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Op 25 november 2021 heeft de Provincie Limburg, in het kader van de Nadere subsidieregels Stimulering Wonen 2020-2023 een subsidie verstrekt aan Stichting Wooninitiatief Feliz.

De subsidie zal worden ingezet in de voorbereidende fase van ons wooninitiatief.