WERKWIJZE

WOONLINK verbindt wonen-welzijn en zorg om uw woonwens te realiseren; individueel of samen met anderen. Hoe doen we dit? We doorlopen met u de volgende 4 stappen.

Stap 1: Persoonlijk contact

In deze fase maken wij kennis met elkaar door het voeren van een persoonlijk gesprek. Samen hebben wij gesproken over uw woonwensen en woonideeën. Tijdens het gesprek is besproken in welke fase uw idee/project zich bevindt. Uw wensen, mogelijkheden en de nodige stappen formuleren we in het Woonplan.

Stap 2: Offerte

Op basis van de in stap 1 besproken wensen en mogelijkheden stellen we een offerte op. Daarin worden ook de te behalen resultaten, termijnen en kosten opgenomen. Aansluitend zal het Modelovereenkomst worden getekend.

Stap 3: Woonplan en fasen

We stellen nu voor u het Woonplan op. In het Woonplan krijgt u informatie over: de bij u passende woonsetting, uw (mede) bewoners, rechtsvorm, op te stellen documenten, scheiden van wonen en zorg, participatiemogelijkheden, vastgoed en contracten, zorg invulling, financiering en de projectplanning. In elke fase van het project geven wij voorlichting over de stappen die u dient te zetten. In elke fase stemmen wij de rol van u en WOONLINK af. Er vindt na elke fase evaluaties plaats over het resultaat en proces.

Stap 4: Evaluatie en afronding

Tijdens deze fase loopt de projectadvisering ten einde en is uw woonwens behaald. In een afsluitend gesprek bespreken de projectadviseurs met u de behaalde resultaten en het verloop van het proces. Resultaat: Er heeft een evaluatiegesprek plaats gevonden over de behaalde resultaten en het proces. Wanneer er uit dit gesprek vervolgacties komen dan ondersteunen wij u daar bij.

MEER WETEN OVER ONZE DIENSTVERLENING?

Neem contact met ons op