TOOLKIT

Je bent jongvolwassene met een lichamelijke beperking waardoor dagelijkse assistentie nodig is. Je bent dus blijvend aangewezen op een vorm van wonen met assistentie. En… je bent op zoek naar een zelfstandige woonruimte, liefst met anderen. Dit is de basis voor bewoners van het wooninitiatief Mindset Wonen: een innovatieve aanvulling op de vaak beperkte keuze in aanbod voor jongvolwassenen om zelfstandig te kunnen wonen.

Het is belangrijk te weten waar je rekening mee moet houden. Daarom is deze toolkit gemaakt. Een ‘gereedschapskist’ met informatie, kennis, tips en adviezen over alles wat er bij komt kijken. Er staan doorverwijzingen in naar informatie van anderen die van pas kunnen komen. Vanaf het moment dat je, je gaat oriënteren om zelfstandig te gaan wonen, tot de dag dat je intrekt, en zelfs nog tot daarna om het wonen prettig te houden.

Binnen de Toolkit van Mindset Wonen staan doorverwijzingen naar de Toolkit Wonen van Per Saldo. Per Saldo is sinds 1995 dé landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).  De vereniging komt op voor de belangen van ouder-, bewoners en wooninitiatieven en hun bewoners. Per Saldo geeft voorlichting en advies en is de maker van de Toolkit Wonen, met informatie van a t/m z voor startende en bestaande initiatieven. De Toolkit Wonen is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS.

Het doel van de Toolkit van Per Saldo is dat toekomstige bewoners een bewuste keuze kunnen maken voor een van de beschreven woonzorgvormen. Daarbij vind je in hun toolkit informatie over alles wat erbij komt kijken als je een initiatief gaat oprichten. Maar het is ook belangrijk om te vernemen wat hoe een initiatief in stand gehouden dient te worden. De Toolkit van Per Saldo is te vinden via https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/

Bewoners

Een toolkit bij het realiseren van een bewonersinitiatief. Je bent jongvolwassene met een lichamelijke beperking waardoor dagelijkse assistentie nodig is. Je bent dus blijvend aangewezen op een vorm van wonen met assistentie. En… je bent op zoek naar een zelfstandige woonruimte, liefst met anderen. Dit is de basis voor bewoners van het wooninitiatief Mindset Wonen: een innovatieve aanvulling op de vaak beperkte keuze in aanbod voor jongvolwassenen om zelfstandig te kunnen wonen.

Het is belangrijk te weten waar je rekening mee moet houden. Daarom is deze toolkit gemaakt. Een ‘gereedschapskist’ met informatie, kennis, tips en adviezen over alles wat er bij komt kijken. Er staan doorverwijzingen in naar informatie van anderen die van pas kunnen komen. Vanaf het moment dat je, je gaat oriënteren om zelfstandig te gaan wonen, tot de dag dat je intrekt, en zelfs nog tot daarna om het wonen prettig te houden.

Initiatiefnemer

Als je een bewonersinitiatief wil starten, dan is er veel werk aan de winkel. Het belangrijkste is dat je weet wie wat wanneer moet doen. Daarom is deze toolkit gemaakt. Een ‘gereedschapskist’ met informatie, kennis, tips en adviezen over alles wat er bij komt kijken. Er staan doorverwijzingen in naar informatie van anderen die van pas kunnen komen. Vanaf het moment dat je met het idee aan de slag gaat, tot de dag dat het huis klaar is, en zelfs nog tot daarna om het bewonersinitiatief ook in stand te houden.

Projectadvisering

Als projectadviseur kom je in aanraking met een (woon)initiatief dat jouw ervaring, expertise en netwerk op het gebied van wonen, zorg en projecten wil inzetten bij de realisatie van een innovatieve woonwens. Je bent bekend met de complexiteit aan administratieve processen, partijen om rekening mee te houden en weet wie wanneer wat moet doen. En dus zet je je in om langdurig en intensief samen met de initiatiefnemer het plan vorm te geven en de reis te maken.

De zorg

Als clientondersteuner beschik je over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en de weet de weg hiernaartoe. Je luistert goed naar de wensen van jouw client, ziet mogelijkheden en bespreekt waar en bij wie jouw client zorg of ondersteuning kan krijgen. Dan ontstaat de woonwens bij een (jong)volwassene met een lichamelijke beperking om zelfstandig te gaan wonen en met een collectief de benodigde zorg in te kopen, zodat zij zelf kunnen bepalen wie er werkt en zorg verleent.

Ook als zorgverlener is het belangrijk te weten waar je rekening mee moet houden bij een (nieuw) wooninitiatief waar bewoners zelf de regie vormen en het wooncomplex nog gerealiseerd gaat worden zoals bij Mindset wonen.

Vastgoed en huisvesting

Steeds meer (jong)volwassenen met een beperking hebben de wens om zelfstandig en midden in de maatschappij te wonen. Zij gaan op zoek naar een huis in een omgeving die past bij hun woonwensen en waarin de zorg of ondersteuning wordt afgestemd op hun behoefte. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn autonomie, zelfstandigheid en zelf (mede)bepalen of keuzes maken. Doordat zij kiezen voor een kleinschalige woonvorm gefinancierd met het persoonsgebonden budget (pgb), kom je als vastgoedeigenaar of projectontwikkelaar ook vaker met (nieuwe) woonvormen of -initiatieven in aanraking.

Voor iedere vastgoedeigenaar of projectontwikkelaar ligt er de uitdaging om bij te dragen aan deze maatschappelijke ontwikkeling. Mindset wonen is het eerste bewonersinitiatief opgericht en beheerd door en voor (jong)volwassenen met een fysieke beperking.

Wet- en regelgeving

Het zorgvuldig formuleren en opstellen van overeenkomsten en contracten, zowel individueel als collectief is als jurist, advocaat of notaris dagelijkse kost. Welke wet- en regelgeving van toepassing is en de risico’s voor cliënt mogelijk gelden, wordt zoveel mogelijk besproken en toelicht passend bij de situatie of context. Ook de samenhang der dingen en mogelijk conflicterende belangen tussen het collectief en individu zijn voor professionals op het vlak van vastgoed en zorg niet nieuw.

Wanneer je gevraagd wordt om te adviseren bij het realiseren van een wooninitiatief voor en door bewoners met een fysieke beperkingen, is het belangrijk te weten waar je rekening mee moet houden.

Bijlage Toolkit Wet- en regelgeving

MEER WETEN OVER DE TOOLKIT?

Neem contact met ons op