PROCES EN DIENSTVERLENING

Proces

Woonlink adviseert en ondersteunt burgers en organisaties, bij het realiseren van hun woonwensen. Het Woonplan is de leidraad in het proces. Deze is toegespitst op uw situatie en mogelijkheden.

Het proces is opgedeeld in 5 fasen.

proces
In elke fase komen deze onderwerpen aan de orde;

  • Bouwen en wonen
  • Zorg en begeleiding
  • Organisatiestructuur
  • Communicatie en PR
  • Groepsdynamica en samenwerking
  • Trainingen en workshops

Woonplan en uitvoering project

WOONLINK brengt uw woonwens of project in kaart en maakt het inzichtelijk en concreet. Dit formuleren we in het Woonplan. WOONLINK richt zich op de realisatie van uw woonwens, kijkend naar het woningaanbod en ‘linkt’ dit  met welzijn en zorg. Dit kan vanuit een individu, een groep of vanuit een (commerciële) organisatie worden uitgevoerd.

De projecten doorlopen 5 fasen. Deze hebben we voor u in beeld gebracht, zie proces.
Per fase zal met u worden besproken welke sturende, ondersteunende of adviserende rol WOONLINK in het proces zal hebben.
Tijdens het proces werkt WOONLINK volgens de methodiek: Plan-Act-Check-Do.
Belangrijke partijen in uw proces bij het realiseren van een wooninitiatief worden geïnformeerd en gecommitteerd.

U wilt hier meer over weten? Neem contact met ons op

Heeft u nog vragen misschien vindt u het antwoord binnen de veelgestelde vragen

MEER WETEN OVER ONZE DIENSTVERLENING?

Neem contact met ons op