EXPERTISE EN ERVARING

WOONLINK heeft zo’n 20-tal kleinschalige wooninitiatieven in de regio Zuidoost-Brabant gerealiseerd. Hierbij maken we verbinding met lokale partijen. Deze particuliere wooninitiatieven zijn gebaseerd op het principe: bewoners met een eigen woonplek en toch samen met anderen onder een dak wonen. De bewoners hebben een huurcontract en zorgovereenkomst.

Mogelijke wooninitiatieven

De vormen lopen uiteen: van zelfstandige wooneenheden tot beschermde wooneenheden onder een dak of in de wijk.

  • Beschermde wooneenheden: voor mensen met een psychische en/of verstandelijke beperking
  • Zelfstandige wooneenheden: voor senioren, mensen met een lichamelijke beperking en/of mensen die graag een eigen woonplek in nabijheid van anderen hebben
  • Geïntegreerd is vaak een gezamenlijke leefruimte en tuin
  • Zorg wordt op maat geregeld
  • De huur wordt betaald uit eigen financiering.

Het zijn burgerinitiatieven, door burgers zelf mede gerealiseerd, in samenwerking met (lokale) partijen. Deze vorm van wonen past in de huidige participatiemaatschappij, waarbij burgers worden uitgedaagd zelf na te denken over hoe/waar zij willen wonen.

  • WOONLINK helpt vanaf het initiatief om woonwensen te bespreken en te vertalen naar een concreet Woonplan.
  • Hierdoor heeft u inzicht, overzicht en een stappenplan. Dit alles om uw droom te verwezenlijken met uzelf als regisseur!

MEER WETEN OVER ONZE DIENSTVERLENING?

Neem contact met ons op