DEELNEMERS/BEWONERS GEZOCHT

Op deze pagina vindt u oproepen van toekomstig wooninitiatieven en ouderinitatieven.

Heeft u vragen over deze oproepen dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon in het bericht of met Barbara Maiburg info@woonlink.nu

WOONLINK zoekt voor de volgende plaatsen bewoners

Nijmegen

Voor dit inititatief zijn we op zoek naar bewoners.

Het gaat om mensen die:

  • Richtleeftijd hebben 18/45;
  • Alleen een fysieke beperking hebben;
  • In bezit zijn van zorgzwaartepakket 5 of hoger;
  • In bezit zijn van een persoonsgebonden budget;
  • Buitenshuis actief zijn, zoals werk, dagbesteding of studie;
  • Zelf het appartement huren van de woningbouwcorporatie;
  • Zich aansluit als lid van de vereniging.

Wat is Mindset Wonen? 

Mindset wonen is een toekomstig wooninitiatief in Nijmegen voor mensen met een fysieke beperking.

Bij Mindset Wonen kunnen acht á tien mensen zelfstandige appartementen huren en gezamenlijk 24-uurszorg, of voor een gedeelte, samen assistentie inkopen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB).

Het project zit nog in een conceptfase.

Bij Mindset Wonen draait alles om autonomie. Er wordt zoveel mogelijk zelf geregeld, vooral als het gaat om zorg. Mindset Wonen is een vereniging en elke bewoner wordt lid. Vervolgens stellen de leden zelf een team van zorgverleners samen die worden ingehuurd uit het PGB. In goed overleg bepalen de leden wie er wordt aangenomen.

Het unieke van Mindset Wonen is dat er gezamenlijk zorg en assistentie wordt ingekocht en ieder zijn eigen appartement heeft.

Het project is in 2017 opgestart en zit volop in de ontwikkelingsfase.

Woningbouwcorporatie Talis denkt mee om het woonproject mogelijk te maken (maar ze moeten er nog een definitief besluit over nemen). Ze hebben een locatie in de Waalsprong in Nijmegen op het oog. Mocht dit doorgaan dan starten ze met de bouw in 2020 en leveren ze de woningen op in 2021 als er niets tegen zit.

Benieuwd of het project iets voor jou is?

Kijk dan op onze website.
Of stuur een e-mail .

Woerden

Nieuw te realiseren wooninitiatief, Stichting de Woongaard in Harmelen, Gemeente Woerden is op zoek naar bewoners die jong volwassen/ volwassen zijn met een autistisch spectrum stoornis.

Wanneer u in Harmelen  woonachtig bent met een woonvraag maar  geen autistisch spectrum stoornis heeft, echter heeft u toch  begeleiding nodig om zelfstandig te wonen dan gaat de initiatiefnemer ook graag met u in gesprek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Barbara – Anne Maiburg, Eigenaresse en Adviseur
T 0615064273 of per email.

 

Gemert

Stichting Casa-Gemert is op zoek naar een nieuwe bewoner en zijn/haar ouders.

Casa-Gemert is een (kleinschalige) woonvoorziening in Gemert waar 15 jongvolwassenen begeleid zelfstandig wonen. Het appartementencomplex bestaat uit 15 appartementen en 1 gezamenlijke ruimte.

Ouderinitiatief Casa-Gemert is opgezet door de ouders van een aantal van de huidige bewoners. Alle ouders zijn, ieder op zijn/haar eigen manier, nauw betrokken bij het geheel.

De bewoners hebben allemaal de diagnose autisme (ASS). Zij hebben een PGB vanuit de WLZ of de WMO waarmee collectief de zorg wordt ingekocht. Hun appartement huren ze bij Stichting Goed Wonen. Zorg en wonen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op deze manier wordt een beschermde woonomgeving geboden.

De bewoners hebben een dag-invulling, zoals werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk of studie.

Binnen Casa-Gemert werkt een enthousiast professioneel team van persoonlijk begeleiders en een gastvrouw die in dienst zijn van zorgaanbieder SELF (Amarant) en de hele dag aanwezig zijn. ’s Nachts kunnen bewoners, indien nodig, contact opnemen met een telefonische achterwacht.

De begeleiding wordt, in samenspraak binnen de driehoek bewoner, ouders en persoonlijk begeleider, afgestemd op de individuele zorgvraag.

Heb je interesse in onze mooie combinatie van zorg en wonen, kijk dan voor informatie op onze website www.casa-gemert.nl en stuur een mailtje naar casa-gemert@live.nl

Vianen

Stichting de Iris is een ouderinitiatief in Vianen die als doel heeft een woonvorm op te zetten voor verstandelijk (al dan niet gecombineerd met lichamelijke handicap) gehandicapte bewoners.
Een woonvorm waarbinnen ‘beschermende muren veiligheid en huiselijkheid wordt geboden en waar ruimte is voor ontplooiing, recreatie en ontspanning.’ Besloten beschermend, maar ook open en tussen de mensen van de buurt waarin de woning is geplaatst.
De bewoners wonen er begeleid zelfstandig. Een woonvorm met grote betrokkenheid van de ouders en vertrouwde gezichten, met professionele 24-uurs zorg.

Begeleiding
Het verschil met een instelling is dat hier de bewoners wonen in een eigen appartement (slaapkamer, badkamer, woonkamer) met een gezamenlijke woonkamer en keuken, tuin. De begeleiding is door de stichting ingekocht. De stichting heeft dus zeggenschap over de professionele hulp die geboden wordt. De huur wordt betaald uit de Wajong uitkering van bewoners, de zorg wordt gefinancierd uit het ZZP. Er wordt bij de stichting betrokkenheid gevraagd door de ouders. Je kunt dan denken aan verschillende werkgroepen of bestuursfuncties waar ouders gevraagd worden aan deel te nemen.

Samenwerking
Inmiddels heeft Stichting de Iris intensief contact met Lekstede Wonen en de Gemeente Vianen. Er zal een zorglandschap gebouwd worden in polder Bloemendaal in Vianen. De bouw start medio 2019 en zal gereed zijn medio 2020. Daarbij wordt de stichting ondersteund door een Comité van Aanbeveling. Wie daar actief zijn kan je lezen op de website van Stichting de Iris.

Belangstellenden
Els (voorzitter): Voor ons is nu belangrijk om te weten of er meer ouders zijn die belangstelling hebben voor dit initiatief en een woonvorm zoeken voor hun zoon of dochter met een beperking. Als we straks concrete plannen gaan maken is het goed te weten hoeveel bewoners er eventueel zullen zijn. Het is overigens niet alleen een woongroep voor jong volwassenen met het Syndroom van Down. We zoeken juist diversiteit. Op onze website staat een bewonersprofiel. De bewoners dienen minimaal 18 jaar te zijn”.

Belangstellenden kunnen zich melden door een mailtje te sturen of zicht te orienteren op onze website.